Obchodné podmienky

Právna doložka

 

Registráciou a užívaním internetového portálu Originalny.sk dáva užívateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami, etickým kódexom a zavázuje sa k ich dodržiavaniu. Nasledujúci text predstavuje zmluvnú dohodu medzi prevádzkovateľom portálu a registrovaným užívateľom.

Prevádzkovateľ Originalny.sk

Vladimír Holenda - LAVERNA, Ždiarska 21, 040 20  Košice, Slovensko, IČO-37300997, IČ DPH-SK1045222277 (ďalej len prevádzkovateľ)

a registrovaný užívateľ uzatvárajú túto zmluvnú dohodu, kde prevádzkovateľ umožňuje užívateľovi používať portál Originalny.sk za účelom sprostredkovania nákupu, predaja ručne robených výrobkov, materiálov, kurzov a starožitností.

Podmienky užívania

Originalny.sk je prevádzkovateľ serveru, nepredáva žiadny svoj tovar, není predajcom tovaru, není zodpovedný za predávaný tovar ani za proces nákup - predaj, či prípadné spory medzi nakupujúcim a predávajúcim. Nepodieľame sa na obsahoch ponuky predávajúcich ani informáciách o užívateľoch.

Registrácia je povinná a úplne zadarmo.

Každý užívateľ môže nakupovať neobmedzene a od viacerých predajcov naraz.

Reklamáciu, či storno objednávky si nakupujúci uplatňuje u predajcu - na komunikáciu slúži interná pošta.

Predajca môže objednávku, alebo jej časť potvrdiť, alebo zamietnuť. Pri zamietnutí musí svoje rozhodnutie písomne odôvodniť.

Predávajúci smie ponúkať výrobky, ktoré vlastnoručne vyrobil, umelecky dotvoril, kreatívne upravil, sú jeho umeleckým vyjadrením a má oprávnenie ich predávať.

Predajca je plne zodpovedný za kvalitu, prevedenie, pôvod, použitý materiál, zvolené výtvarné, výrobné techniky, dostupnosť tovaru.

Predajca je povinný pristupovať k predaju a predávajúcemu čestne a zodpovedne.

Predajca je povinný ponúkaný tovar verne zobraziť (farebná fotografia z viacerych strán), podrobne, presne a pravdivo popísať (materiál, farba, spracovanie, údržba).

Predávajúci je povinný vyjadriť sa k obdržanej objednávke do 7 dní od prijatia objednávky.

Pri nákupe od viacerých predajcov obdržíte viac samostatných balíkov expedovaných od jednotlivých predajcov (včetne poštovného).

Pri nákupe od jedneho predajcu, k sume tovaru Vám bude pripočítane poštovné vyššej hodnoty.

Nakupujúci je povinný uhradiť platbu do 7 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

Nákup - predaj je povolený výhradne cez nás portál Originalny.sk. Je zakázané objednávať, dohadovať obchodné záležitosti cez internú poštu, telefonicky, emailom, poštou, či osobným dohovorom.

Nadpis, popis, foto tovaru, informácie o užívateľovi, nesmú obsahovať žiadne kontaktné údaje na užívateľa, ako napr. telefónne číslo, adresa, email, odkaz na webové stránky.

Za proces nákupu, platbu a distribúciu zopovedajú výhradne predávajúci-nakupujúci.

Všetky ceny vloženého tovaru musia byť uvedené s Dph.

Zakázaný tovar

Tovar, ktorý nezodpovedá zameraniu portálu Originálny.sk a tovar, ku ktorému nemá predávajúci právo predávať, ďalej zbrane, alkohol, omamné a psychotropné látky, pornografiu, či erotické materiály, pomôcky a výrobky, či veci s tým súvisiace, materiál, ktorého prostredníctvom dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva, tovar iných výrobcov, autorov a tovar určený k propagácii extrémistických skupín je zakázané ponúkať na portály Originálny.sk. Je zakázané ponúkať tovar, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ portálu Originalny.sk si vyhradzuje právo takýto tovar odstrániť zo systému, aj bez udania dôvodu.

Povolený tovar

Všetok tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, pri starožitnostiach a renováciách musí byť zvlášť viditeľne upozornenie aj v popise. Na portál Originalny.sk môže byť ponúkané umenie, móda, šperky, grafický design, ručne robený tovar vlastnej výroby, ľudové remeslá, tovar umelecky renovovaný, výtvarný materiál, kurzy, starožitnosti, ďalej tovar, ktorý je tvorivým spôsobom vyrobený, umelecky dotvorený, kreatívne skomponovaný, upravovaný vlastnými rukami, je predajcov umeleckým prejavom, alebo je dielom kreatívnej duševnej činnosti a predajca má povolenie na jeho predaj.

Spôsob dodania

a) doporučená zásielka - predávajúci zaväzne odošle objednaný tovar po obdržaní platby na svoj účet od nakupujúceho v doporučenej zásielke na adresu nakupujúceho

b) dobierka - predávajúci záväzne odošle objednaný tovar na dobierku, podľa termínu dodávky uvedenom pri tovare

Spôsob platby

a) platba vopred prevodom na účet predajcu - nakupujúci sa zaväzuje uhradiť platbu do 7 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim

b) platba na dobierku, vyplatenie pri prebratí tovaru - nakupujúci sa zaväzuje prevziať zásielku v čo najskoršom čase

Nezodpovedáme za

- neuhradenie platby za tovar

- neprebratie zásielky na dobierku

- škody spôsobené doručovacou spoločnosťou

- nedodanie, či oneskorené dodanie tovaru

- nezrovnalosti s popisom, či fotografiami tovaru s reálnym stavom tovaru

- informácie o užívateľoch

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje užívateľov získaných pri registrácii podľa Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s výnimkou poskytnutia týchto údajov za účelom sprostredkovania obchodu, prepravy tovaru, reklamácie, či sťažnosti na nedodaný tovar.

Záverečné ustanovenia

Užívatelia sú povinný riadiť sa podľa právnych predpisov SR a chovať sa v zásadách slušného správania sa.

Užívatelia nemajú nárok na náhradu škody spôsobenú prípadným výpadkom, nefunkčnosťou, nedostupnosťou, či akýmkoľvek iným následkom používania služieb serveru.

Užívateľ dáva registráciou súhlas s tým, že mu budú prevádkovateľmi posielané obchodné a neobchodné informácie týkajúce sa prevádzky Originalny.sk prostredníctvom emailu, ďalej dáva súhlas na použitie vloženého obsahu za účelom propagácie, popularizácie, reklamy portálu a príslušné texty, alebo fotky budú označené logom Originálny.sk

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu tomu užívateľovi, ktorý nedodržuje podmienky a pravidlá.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky a to i bez predchádzajúceho oznámenia.

Publikovanie, alebo ďalšie šírenie obsahu portálu je bez písomného súhlasu autora, či prevádkovateľa zakázané.

v Košiciach 1.2.2011

Posledné pridané

Diamantikové náušnice
drabinovec z ručne vyrobenými koníkmi
záhradná studňa
Darčekové auto
Veľký záhradný vláčik- kvetináč
Psia búda
Drevené ozdoby
Drevené varešky zdobené vypaľovaním 3 ks
Drevené denko zdobené vypalovaním
drevený vláčik na kolieskach
auto domiešavač
drevený vlak z vagónom odrážadlo
malý drevený vláčik s vagónikmi
drevený tank
drevené ozdoby na vianočný stromček
drevené kocky sada 21 ks
motorka HARLEY
auto- cisterna
drevený veľký meč
drevená hojdačka- koník