Neúčtujeme žiadne poplatky


Chcem nakupovať aj predávať

po prihlásení viete nakupovať a aj predávať ľubovoľný počet výrobkov

Chcem len nakupovať

po prihlásení viete len nakupovať (v zákazníckej sekcii po kliknutí na "moje konto" si viete zmeniť typ registrácie na "chcem nakupovať aj predávať", v tom prípade máte možnosť nakupovať a aj predávať ľubovoľné množstvo tovaru)